KOMMAK | Governance Kommak
15728
page-template-default,page,page-id-15728,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Kommak is een erkende zorginstelling in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Kommak is geregistreerd onder instellingsnummer 11234. Kommak valt onder artikel 1.2. nr .19 van het Uitvoeringsbesluit WTZi.

Juridische structuur

 

Vanuit haar oprichting in het verleden heeft Kommak een private rechtsstructuur. Onder de Holding Kommak BV zijn er twee werkmaatschappijen, Nedahuis en Neda Jeugd. De Holding kent twee aandeelhouders. De stichting Administratiekantoor Nedahuis, Kamer van Koophandel nummer 66766435 en Ruijtenberg Investment BV, Kamer van Koophandel nummer 32078433 De stichting beheert de aandelen van Yousefi Investment BV, de personal Holding van mw. S. Yousefi, oprichtster en bestuurster van de zorginstelling. De stichting heeft voornamelijk tot doel om de continuïteit van de instelling te waarborgen wanneer mw. S Yousefi (tijdelijk) niet in staat is haar werkzaamheden uit te voeren. In dat geval hebben de toezichthouders de taak om zorg te dragen voor (tijdelijke) vervanging van het bestuur.

 

Omdat dhr. R. Ruijtenberg ook toezichthouder is bij Kommak is bij notariële akte een stemovereenkomst opgesteld die bepaalt dat Ruijtenberg Investment BV geen stemrecht heeft op haar aandelen in Kommak zolang dhr.R Ruijtenberg toezichthouder is. Dit om belangenverstrengeling te vermijden.

Wet Normering Topinkomens

 Klasse-indeling zorg- en jeugdhulpinstelling Kommak Amersfoort.

De Raad van Commissarissen van Kommak BV bepaalt, met het oog op de bezoldiging van de directeur-bestuurder, op basis van de Regeling “bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp” en bijlage (“Herleiding..”), gebaseerd op art. 2.7 van de Wet normering Topinkomens de zgn. Klasse-indeling als volgt:

 

1 a. Complexiteit: kennisintensiteit:                                            Score 3 punten

Voor Kommak geldt o.m. : “instelling/rechtspersoon voor jeugdhulp” en/ of: Voor rechtspersonen of instellingen die niet in <bovenstaande> tabel zijn opgenomen, geldt het volgende. Rechtspersonen of instellingen waar voor het primaire proces vooral navolgende werkzaamheden en opleiding nodig zijn: kennis van de theoretische grondslagen en de praktische uitwerking hiervan binnen een breed werkveld; in staat tot verantwoord onderzoek; inzicht in mogelijke problemen met relevante vakgebieden en de omgeving (opleidingsniveau: hoger beroepsonderwijs).

 

1b.  Aantal taken:                                                                            Score 1 punt

Kommak voert zorg- en jeugdhulptaken uit.

 

2.  Aantal relevante financieringsbronnen                           Score 3 punten

Kommak ondersteunt cliënten gefinancierd door WMO, Jeugdwet, ZvW en WLZ.

 

3.  Omzet                                                                                            Score 1 punt

De omzet van Kommak bedraagt < 10 mln.

Op basis van de score van 8 punten volgt indeling in Klasse II.

De accountant van Kommak heeft deze klasseindeling goedgekeurd.