KOMMAK | Klachtencommissie
15501
page-template-default,page,page-id-15501,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Klachtencommissie

We streven naar hoge klanttevredenheid. Klachten worden niet snel ingediend. Toch vinden wij het als Kommak erg belangrijk om te weten waar de knelpunten liggen en wat u verbeterd zou willen zien. Daarom hebben wij het volgende geregeld voor de behandeling van klachten:

  • Wij zijn aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie. U kunt zich bij ontevredenheid van het oplossen van uw klacht door ons als organisatie of direct wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie.
  • U kunt een klachtenreglement opvragen bij de organisatie. In dit klachtenreglement staat beschreven op welke wijze er wordt omgegaan met klachten.

Hieronder geven wij een korte toelichting op de behandeling van klachten, wie erbij betrokken zijn en wat u van ons als organisatie kunt verwachten. Wij kunnen de kwaliteit van zorg verbeteren als wij weten waar u tegen aanloopt.

Wie kan een klacht indienen?

• Cliënten die zorg-/dienstverlening van Kommak ontvangen kunnen een klacht indienen.
• Betrokken naasten, wettelijk vertegenwoordigers en/of zaakwaarnemers van een cliënt kunnen een klacht indienen indien hier schriftelijke toestemming voor gegeven wordt door de cliënt. Dit heeft te maken met de privacy van uw gegevens.

De rol van de organisatie

Wij als organisatie nemen uw klacht uiterst serieus. Wij kunnen u op diverse manieren bijstaan en binnen onze organisatie kunt u met klachten terecht bij de klachtenbemiddelaar.
De klachtenfunctionaris is er om u te informeren, adviseren en bij te staan bij klachten om tot een bevredigende oplossing te komen voor u als cliënt.
Tijdens kantooruren kunt u uw mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan mevrouw J. Hofland bereikbaar

Kommak
t.a.v. J. Hofland
Terminalweg 21B
3815LA  Amersfoort
  • of telefonisch op 033-4551040

De rol van de onafhankelijke klachtencommissie

U kunt zich direct, of als we er niet uitkomen en u bent niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie van Semzorg. U kunt het klachtenformulier opsturen naar:

Semzorg
t.a.v. de klachtencommissie
Lotterstraat 34
2021TG Haarlem.

U ontvangt binnen 5 werkdagen een brief van ontvangst. Alle gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld volgens een vaste procedure. De klachtencommissie probeert tot een bevredigende oplossing te komen

  • De klachtencommissie ontvangt uw klacht en zal binnen vijf dagen een ontvangstbevestiging sturen.
  • De klachtencommissie neemt uw klacht in behandeling en doet een uitspraak over de gegrondheid van de klacht. De klachtencommissie kan u benaderen om toelichting te geven op de ingediende klacht.
  • Binnen 4 weken doet de klachtencommissie een uitspraak en deelt dit schriftelijk aan u en de aangeklaagde mede, al dan niet met aanbevelingen.
  • Wij als zorgorganisatie geven binnen 4 weken aan de klachtencommissie en u als cliënt aan wat wij met de klacht gedaan hebben.
  • Als er wordt afgeweken van bovengenoemde termijnen dan wordt u hierover met reden beschreven over geïnformeerd.