Zoeken

vrijdag, 28 oktober 2016 11:28

Conferentie: Hoezo gelukszoekers? Verwachting of verlangen? | 27 oktober 2016

Conferentie Kommak: Hoe zo gelukszoekers? Verwachting of verlangen? Conferentie Kommak: Hoe zo gelukszoekers? Verwachting of verlangen?

Ter gelegenheid het 10-jarig jubileum van KOMMAK organiseerden we de conferentie

“Hoezo gelukszoekers? Verwachting of verlangen”

in het Trivium College te Amersfoort. Deze conferentie was bedoeld voor sleutelfiguren zoals gemeentebestuurders, gemeenteambtenaren, managers en zorgprofessionals werkzaam bij gemeenten, zorginstellingen, welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen, zorgverzekeraars, woningcorporaties, kenniscentra, patiënten- en clientenorganisaties en vertegenwoordigers van migrantenzelforganisaties.

Centraal stonden de vragen

 • Wat werkt en wat levert het op?
 • Wat is daarvoor nodig van alle betrokken partijen?
 • Hoe biedt Kommak kansen voor de participatie van migranten?
  De nadruk komt steeds meer te liggen op de zelfredzaamheid en eigen kracht van nieuwe bewoners, het eigen (informele) netwerk (met andere woorden: de dragende samenleving), om er voor te zorgen dat iedereen mee blijft doen.

Het doel van deze conferentie was het concretiseren van afspraken met partners rondom het participatieproces van migranten en vluchtelingen en het stilstaan bij ons jubileum.

Het programma van de conferentie zag er als volgt uit:

 • mostafa el filali16.00 uur: Welkom door dagvoorzitter en debatleider Mostafa El Filali.

  Mostafa is zelfstandig adviseur met een groot netwerk op het gebied van diversiteit, onderwijs, zorg en welzijn. Hij is een bruggenbouwer die verbindingen weet te leggen tussen groepen, bedrijven en mensen. Voor zijn functie als directeur ISK bij het Stedelijk Lyceum te Enschede was hij werkzaam als manager Diversiteit & Integratie bij de gemeente Utrecht, directeur commercie Marokko bij Agis
  / Achmea, manager van Participatie en Ouderen & Gezondheidszorg bij Pharos en directeur PABO bij de Hogeschool Utrecht.
 • 16.10 uur: Film “Hoe zo gelukszoekers? Verwachting of verlangen” 
 • shervin nekoe16.25 uur: Inleiding door Shervin Nekoe over "verlangen van een vluchteling"

  Shervin Nekuee is socioloog, publicist en programmamaker. Hij is auteur van vele essays en artikelen over de multiculturele samenleving en het Midden Oosten. Hij is de auteur van “De Perzische Paradox Verhalen Uit De Islamitische Republiek Iran” (Arbeiderspers). Shervin is artistiek leider van het jaarlijkse Mystic Festival te Rotterdam en curator van het internationale literatuur festival Winternachten te Den Haag.
 • 16.45 uur: Plenair presentaties, interviews en discussie met de zaal en twee ontwikkelaars van succesvol recente methodieken:

  • melek ustaPeer2peer door mevrouw Melek Usta
   Melek Usta is sociaal ondernemer en directeur / eigenaar van Colourful People. Een search, training en adviesbureau gericht op diversiteit en inclusiviteit. Daarnaast is ze actief in het nderwijs met de Peer2Peer methode. In deze internationaal beproefde aanpak leren studenten hun talenten in te zetten ten behoeve van andere studenten. Dit gebeurt op een professionele en systematische wijze. Sinds kort worden Peer Buddy’s ingezet voor nieuwkomers. Dit zijn reguliere leerlingen die Buddy worden van een nieuwkomer.

  • jamal chrifiK!X door de heer Jamal Chrifi (K!X Works)
   Jamal Chrifi is werkzaam bij Movisie als projectleider Onderwijs & Arbeidsmarkt aan het K!X Works programma voor vluchtelingen en nieuwkomers. In dit programma worden vluchtelingen en nieuwkomers tussen de 13 en 23 jaar met een status, getraind en begeleid zodat zij hun vaardigheden en talenten beter leren benutten voor de arbeidsmarkt. Zie www.kixworks.nl. Actuele thema's: huiselijk & seksueel geweld, kwetsbare groepen, leefbaarheid, mantelzorg, vrijwillige inzet en (ontwikkelingen rondom) de Wmo.
 • 17.30 uur: Muzikaal intermezzo 
 • 17.45 uur: Afsluiting en uitreiking eerste exemplaar van het boek “10 Jaar Kommak” door Soheila Yousefi, directeur Kommak 
 • 18.00 uur: borrel, samen zijn met hapje en drankje

Hieronder een foto impressie van de conferentie:

Fotoreportage door Christiaan Hofland Bedrijfsfotografie

Lees 1423 keer