Zoeken

maandag, 12 maart 2018 19:44

Conferentie Integratie: Maak het samen waar als samenleving

De conferentie was zeer goed bezocht De conferentie was zeer goed bezocht

Integratie: Maak het samen waar als samenleving was het thema van de zeer geslaagde conferentie over integratie en vluchtelingenwerk in de Grote Kerk te Epe. De meer dan honderd aanwezigen vertegenwoordigden meer dan vijfenveertig verschillende welzijn- en zorgorganisaties, gemeenten, vluchtelingenwerk organisaties, onderwijsinstellingen, zorgverzekeraars, kerken, moskeeën en de lokale politiek.

2018 03 12 flyer conferentie integratie maak het samen waar als samenlevingOp het laatste moment moest de koster nog de nodige stoelen bijplaatsen. Vanaf drie uur arriveerden de gasten, was het zoeken naar de badge en vulde de kerk zich.

De medewerkers van het multiculturele KOMMAK verwelkomden de gasten in 12 verschillende talen. Een vluchteling, Rawa Fakher Aldein, vertelde hoe Kommak haar en haar familie geholpen had en over hoe zij nu graag een bijdrage aan de Nederlandse samenleving wilde leveren.

Daarna was het woord aan Pieter Heerma, Tweede Kamerlid voor de CDA. Hij bekeek de integratie vanuit een nationaal standpunt. Het ging daarbij om een uitgestoken en een helpende hand met betrekking tot integratie maar ook een harde hand voor het voorkomen van polarisatie. Integratie kan ontstaan wanneer sociale contacten worden opgebouwd in de samenleving waarin de nieuwe inwoner terecht komt.

Josette Dijkhuizen begon met een trailer van de film “een nieuw begin” van haar bedrijf Krachtbedrijf.nl. Zij Is gericht op economische zelfstandigheid, op empowerment en op eliminatie van taboes. Haar thema is: "De kracht van jouw onderneming zit in jezelf".

Shervin Nekuee opende met het feit dat vanaf 1996 Nederland gericht is op integratie maar de helft van de vluchtelingen echter nog steeds geen betaalde baan heeft. Het is van belang om hart te hebben voor de vluchtelingen. Zo bereik je dat vluchtelingen hart hebben voor de samenleving. Problemen die daarbij spelen:

  1. de eenzaamheid van vluchtelingen, zoals die in vertellingen en in hun muziek naar voren komt.
  2. voorkomen van polarisatie en realiseren van vrijheid: ruimte scheppen voor de mening van de politieke vluchteling.

Zijn streven: laat politieke vluchtelingen het hart van Nederlanders stelen.

Erik Visser, wethouder in gemeente Epe nam het stokje over. Hij wijst op het belang van Present, een organisatie die een participatieverklaring heeft uitgebracht en daadwerkelijk probeert om vluchtelingen te koppelen aan mensen in Epe en omgeving: ontmoeting in de buurt. Voorbeelden:

  • voor vrouwen worden bijeenkomsten Klets en koek georganiseerd
  • taalonderwijs: dit is een verantwoordelijkheid van gemeenten.

Er moet zich zijn op werk, op taal en op de combinatie van taal en inburgering.

Toen was het tijd voor de hoognodige pauze met gelegenheid tot netwerken. Na de pauze speelde Ane Mulder op het prachtige Orgel. Hierna baste het debat los. Veel mensen namen er zeer enthousiast aan deel. Het debat werd afgerond met zang van Tenor Reza Ranjazmay begeleid door Ane Mulder op de piano. Na de nodige bedankjes konden de gasten nog onderling na discussiëren onder het genot van een drankje en echte Syrische hapjes.

Sina Ozkul-Komur
KOMMAK Maatschappelijk Werk

Fotoreportage door Christiaan Hofland Bedrijfsfotografie

Lees 686 keer