Zoeken

maandag, 06 mei 2013 00:00

Een nieuwe identiteit

Een nieuwe identiteit Een nieuwe identiteit

Kommak heeft bij de naamswijziging een metamorfose ondergaan. Een nieuwe visuele identiteit die de diversiteit van Kommak weergeeft. Diversiteit refereert naar de verschillende doelgroepen die Kommak heeft, de verschillende zorgdisciplines die zij beheerst en beoefent en het gegeven dat ieder cliënt uniek is en iedere zorgvraag anders.

Voor de visuele identiteit is gekozen voor een beeldtaal die vanuit de sub-namen het logo van Kommak weergeeft. Welke vormen er ook gehanteerd worden, de identiteit zal samenhang hebben. Een weerspiegeling van het vakgebied van zorg, zeker wanneer deze gericht is op migranten en vluchtelingen doelgroepen. Met de visuele identiteit is getracht “de eenheid in diversiteit” weer te geven die dagelijks op de werkvloer van Kommak te vinden is.

"Ieder cliënt is uniek en iedere zorgvraag is anders…"

De kleuren die gebruikt zijn om de visuele identiteit te ontwikkelen, representeren zorg en het gegeven dat dit een organisatie is dat door vrouwen is opgezet. Initieel richtte de organisatie zich ook specifiek op migranten en vluchtelingen vrouwen. Met de fotografie is getracht het outreachende component weer te geven van de werkwijze van Kommak. Preventief problemen in de samenleving detecteren, de geworven inzichten delen en daar resultaatgerichte oplossingen voor bieden.

Lees 1078 keer