Zoeken

donderdag, 13 maart 2014 00:00

In debat met migranten en vluchtelingen bij Kommak

Soheila Yousefi spreekt Simone Kennedy (Christenunie), Noelle Sanders (D66), Negin van den Berg (CDA), Louis de la Combé (PVDA) en Maria Ballast-Tatarian (VVD) toe Soheila Yousefi spreekt Simone Kennedy (Christenunie), Noelle Sanders (D66), Negin van den Berg (CDA), Louis de la Combé (PVDA) en Maria Ballast-Tatarian (VVD) toe

Op 13 maart heeft er bij het Nedacentra van Kommak te Amersfoort een debat plaatsgevonden over de positie van de migrant en vluchteling bij de komende decentralisatie van de zorg . Hieraan hebben Simone Kennedy (Christenunie), Noelle Sanders (D66), Negin van den Berg (CDA), Louis de la Combé (PVDA) en Maria Ballast-Tatarian (VVD) deelgenomen.


Soheila Yousefi, oprichtster van Kommak, opent het debat en vertelt over de doelgroep. De heer de la Combé (PVDA) geeft aan dat hij het erg belangrijk vindt dat mensen terug in hun eigen kracht komen en wil dit proces versterken. Noëlle (D66) vertelt dat er familieleden in de oorlog in een kamp hebben gezeten en dit zijn weerslag heeft gehad op de familie. Mevrouw Ballast-Tatarian (VVD) zegt dat ze een warm gevoel krijgt als ze ziet dat allochtonen vrouwen wat van hun leven maken. Mevrouw Van den Berg (CDA) is als politiek vluchteling naar Nederland gekomen. Als zij aan de decentralisatie van de zorg denkt, denkt ze aan haar moeder die ouder wordt en meer zorg nodig zal hebben. Ze vindt het belangrijk dat de zorg aansluit bij de culturele achtergrond van de persoon.

In het debat wordt gevraagd wat nou eigenlijk het keukentafel gesprek bij de WMO inhoudt. Mevrouw Kennedy (CU) geeft aan dat je voor een keukentafelgesprek naar het kantoor van het Service Bureau Gemeenten moet komen om je situatie nader weer te geven. De heer de la Combé (PVDA) vindt dat de zorg dichterbij moet komen. De zorg moet plaatsvinden in de wijk. 

“Neem een taalvaardig persoon of adviseur mee naar het keukentafelgesprek” 

Uit de zaal komt de vraag hoe het komt dat je als vluchteling nergens terecht kan als je 18 jaar bent. Mevrouw Kennedy (CU) zegt dat het kan komen omdat er tot op heden op veel verschillende niveaus gewerkt wordt. Een deel valt onder het rijk, een deel onder de provincie en de gemeente. Hierdoor kan het zijn dat de doorverwijzingen verkeerd gaan.

“Ik hoop dat dit wegvalt zodra alles onder de gemeente gaat vallen. Hierdoor zou de doorverwijzing veel sneller en adequater moeten gaan”

Op de vraag hoe de dagbesteding in 2015 vorm zal krijgen, komen verschillende reacties. De heer de la Combé (PVDA) geeft aan dat het mogelijk is om diverse doelgroepen te mengen en ze samen te laten deelnemen aan de dagbesteding. Maar sommige doelgroepen hebben bijzondere aandacht nodig. Geldt dit ook voor migranten en vluchtelingen of voor ouderen? Wanneer vereist een doelgroep een bijzondere aanpak? Mevrouw Kennedy (CU) zegt dat de cliënt ook keuze vrijheid moet hebben. Mevrouw Ballast-Tatarian (VVD) wijst op het feit dat de zorg elk jaar ongeveer 20 miljard euro kost en dat daar jaarlijks 3 miljard bovenop komt. Niet iedereen zal tevreden zijn met de veranderingen die gaan komen, maar ze zijn onvermijdelijk. Overal wordt bezuinigd, ook in de zorg.

Vanuit de zaal klinken angstige stemmen, die aangeven dat ze zonder de dagbesteding bij Kommak thuis depressief achter de geraniums blijven zitten. Een dame vertelt over haar leven in Afghanistan, de vlucht naar Nederland en wat het met haar gedaan heeft. Mevrouw heeft veel fysieke en mentale klachten. Deze waren op een punt zo zwaar dat ze geprobeerd heeft zichzelf van het leven te beroven.Gelukkig is dit niet succesvol geweest en haalt ze nu veel voldoening uit de dagbesteding bij Kommak. Ze heeft weer een doel, iets om voor op te staan. Haar angst is dat, als dit haar wordt ontnomen, zij weer terug zal vallen in het oude patroon en langzaam zal wegkwijnen met haar herinneringen aan het verleden, de oorlog en alle mensen die ze verloren heeft.

Foto's Christiaan Hofland Fotografie

Lees 1642 keer