Zoeken

maandag, 06 mei 2013 00:00

Kommak ISO 9001 gecertificeerd!

ISO 9001 gecertificeerd ISO 9001 gecertificeerd

De laatste jaren wordt steeds meer uitvoering van beleid rondom zorg en welzijn verschoven van landelijk niveau naar gemeenten en wordt het steeds meer geïntegreerd. Vervolgens is aanscherping van AWBZ ingevoerd en tevens ziet men de tendens bij de begeleiding geen onderscheid tussen zorg en welzijn. In het regeerakkoord staat namelijk opgenomen om dagbesteding volledig onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten te plaatsen. Dit biedt kansen om een integraal pakket aan te bieden zowel in de dagbesteding als de individuele begeleiding van financiële administratie of het organiseren van hun huishouding. Kommak past deze methodiek reeds toe. Kommak kan zowel de noodzakelijke zorg als welzijnscomponent van begeleiding bieden.

Kommak is opgericht om migranten en vluchtelingen die in een een sociaal isolement verkeren, perspectief te bieden in Nederland. Dit doet Kommak door een verscheidenheid aan zorgspecialisaties op maat te geven, die aansluiten bij de culturele achtergrond van de cliënten. Vanuit de brede kennis over de culturele achtergrond van de cliënten kan Kommak hen effectief benaderen, activeren en ondersteunen.

"Het Strategisch Beleidsplan van Kommak"

Kwetsbare personen hebben vaak een complexe hulpvraag. Dikwijls doen zich tegelijkertijd meer aandoeningen en problemen voor. Verschillende ziektes bijvoorbeeld. Maar ook sociale en psychische problemen. De kwetsbaarheid wordt mede bepaald door de woonsituatie, mobiliteit en het sociale netwerk. Bovendien is iedere hulpvraag anders. De huidige zorg is te versplinterd. Er zijn te veel loketten voor de verschillende problemen. De huidige verkokering van het beleid staat effectieve oplossingen in het sociale veld in te stellen. Bij Kommak staat de cliënt centraal. Tevens blijkt bij ziektes de behandellast soms onnodig groot. Kommak kan een spil in de zorg zijn. optimale zorg is alleen te bereiken met elkaar. Dat wil zeggen met alle disciplines die gezamenlijk in de vraag op alle leefterreinen kunnen voorzien.

Kommak voldoet aan alle eisen om daadwerkelijk de spil in de zorg te zijn voor migranten en vluchtelingen. Een organisatie die ten alle tijden het belang van de cliënt voorop heeft staan en daarin innoveert en structureel in investeert.

Lees 988 keer