Zoeken

woensdag, 12 juni 2013 16:00

Mini Seminar 'Werken en leren binnen een veranderend sociaal domein'

Halleh Ghorashi, Fawzia Nasrullah en wethouder Lubbinge in debat Halleh Ghorashi, Fawzia Nasrullah en wethouder Lubbinge in debat Christiaan Hofland Fotografie

 

Op 12 juni 2013 organiseerde Kommak een MINI-SEMINAR met als thema:

"Werken en leren binnen een veranderend sociaal domein"

Vanuit de doelstelling en activiteiten van Kommak werd er ingespeeld op de zogeheten decentralisaties binnen het sociale domein. De veranderingen binnen AWBZ, WMO, Participatiewet en Jeugdzorg kunnen bedreigend zijn voor de doelgroepen van Kommak. In dit seminar werd de maatschappelijke positie van vluchtelingen vrouwen besproken, tegen het licht van de verschuivingen binnen zorg en maatschappelijke ondersteuning.

Gemeenten gaan daarin een grote rol spelen en daarom was de wethouder WMO uit Amersfoort, dhr. Lubbinge als gastspreker uitgenodigd. Tevens waren Halleh Ghorashi, Hoogleraar diversiteit & Integratie van de VU Amsterdam en Fawzia Nasrullah, directeur/bestuurder van Trajectum als gastspekers uitgenodigd.

Aan bod kwamen vragen als:

 • Integratie is een wezenlijk onderdeel voor de toekomst van vluchtelingen in Nederland en voor de Nederlandse samenleving.

 • Wat is hierbij van belang, waar is tijdelijk ondersteuning nodig en waarvoor?

 • Hoe loopt dat op dit moment in Nederland?

 • Waar zijn nog knelpunten en hoe kunnen die worden opgelost?

 • Hoe is dit momenteel in Nederland ingericht?

Over de gastsprekers:

Halleh Ghorashi is sinds september 2012 werkzaam als Hoogleraar Diversiteit en Integratie bij de afdeling Sociologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tussen juni 1995 en juli 2000 is zij werkzaam geweest als assistent in opleiding bij het Centrum voor Vrouwenstudie en de sectie Culturele en Sociale Antropologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen. In mei 2001 verdedigde zij haar proefschrift: Ways to Survive, Battles to Win: Iranian Women Exiles in the Netherlands and the US aan de KUNijmegen. Tussen 2005 en 2012 bekleedde zij de positie van Bijzonder Hoogleraar Management van Diversiteit en Integratie (PaVEM leerstoel) bij de afdeling Organisatiewetenschappen aan de VU.

Fawzia Nasrullah is sinds april 2007 werkzaam als directeur-bestuurder van Trajectum. Trajectum biedt jeugd- en opvoedhulp aan gezinnen met kinderen van 0-12 / 14 jaar in de provincies Utrecht en Gelderland. Hiervoor was ze werkzaam als directeur bedrijfsvoering Volwassenen bij Psychiatrie Oost De Meren en Zuidoost. Daarnaast is ze Docent transculturele jeugdgezondheidszorg geweest en heeft ze meerdere jaren voor de GGD Rotterdam Rijnmond gewerkt als onder andere schoolarts, projectleider en districtsmanager. Mevrouw Nasrullah is medeoprichtster van het netwerk Divers. Zij is afgestudeerd als Jeugdarts aan de Erasmus universiteit te Rotterdam. Mevrouw is sinds mei 2012 Narullah Voorzitter Raad van Toezicht Pharos.

Dhr. Lubbinge is sinds februari 2013 werkzaam als wethouder WMO voor de gemeente Amersfoort. In 2012 heeft de heer Lubbigne Ayudar opgericht, een bedrijf waarmee hij organisaties voorziet van advies op het gebied van management en toezicht. Tussen 2006 en 2012 en 1998 en 2002 was hij Wethouder voor de gemeente Nieuwegein. Wethouder Lubbinge is afgestudeerd aan de UvA met een Doctoraal onderwijskunde, beleid, beheer en bestuur.

 

Programma:

 • 15:30 uur Inloop
 • 16:00 uur Eerste gastspreker mevrouw Ghorashi
 • Verassend muzikaal intermezzo
 • Tweede gastspreker Wethouder WMO: dhr. Lubbinge
 • Derde gastspreker: mevrouw Nasrullah
 • Forum discussie met sprekers en de zaal waarin meningen uitgewisseld
 • kunnen worden.
 • 17:30 uur Afsluiting en netwerkborrel met heerlijke traditionele hapjes

Datum: woensdag 12 juni 2013
Aanvangstijd: 16:00 uur
Locatie: Trivium College
Dierenriem 11
3813 VN Amersfoort

Foto's Christiaan Hofland Fotografie

Lees 1655 keer