Zoeken

Cliëntenraad

Kommak wil graag op de hoogte blijven van de mening van onze cliënten. Mede daarom hebben wij een cliëntenraad ingesteld. Echter is de cliëntenraad het toetsend orgaan, welke de belangen van onze cliënten behartigd. Een bottom-up controlefunctie die erop toeziet dat Kommak te allen tijde in het belang van de cliënt handelt.

De cliëntenraad komt op voor mensen die gebruik maken van onze dienstverlening. Dit betekent dat de raad meedenkt over onderwerpen die voor onze cliënten van belang zijn. In bepaalde gevallen, dient de cliëntenraad de besluiten van Kommak goed te keuren, voordat deze kunnen worden uitgevoerd. Los van welk onderwerp, kan de cliëntenraad altijd ongevraagd zijn mening geven over zaken die voor onze cliënten van belang zijn.

 

Taken van de cliëntenraad:
 • Het toetsen en controleren van het beleid van Kommak.
 • Meedenken en invloed uitoefenen op belangrijke zaken die cliënten aangaan.
 • Adviseren over ingrijpende wijzigingen of veranderingen.

 


Leden van de cliëntenraad / Klachtencommissie

 • mevrouw N. Afzali
 • de heer M.R. Wahedi
 • mevrouw M. Laghai
 • mevrouw K. Oran

Heeft u vragen of opmerkingen voor de cliëntenraad?

 

Email de cliëntenraad

Meer over Kommak

 • Mission Statement

  In een aanbod gestuurde markt, waarbij de cliënt het aanbod kan accepteren of afslaan, werkt Kommak vanuit een vraaggerichte methodiek. Lees meer
 • Cliëntenraad

  Kommak wil graag op de hoogte blijven van de mening van onze cliënten. Mede daarom hebben wij een cliëntenraad ingesteld. Echter Lees meer
 • Raad van Commissarissen

  De Raad van Commissarissen toetst of het bestuur bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken oog houdt op Lees meer
 • Veel gestelde vragen

  Wat is Kommak? Kommak is een zorginstelling, die zich specialiseert in een breed aanbod van hulpverlening voor zowel volwassen en Lees meer
 • Klachtencommissie

  We streven naar hoge klanttevredenheid. Klachten worden niet snel ingediend. Toch vinden wij het als Kommak erg belangrijk om te Lees meer
 • 1