Zoeken

Mission Statement

In een aanbod gestuurde markt, waarbij de cliënt het aanbod kan accepteren of afslaan, werkt Kommak vanuit een vraaggerichte methodiek.

Hierbij staat de zorgvraag van de cliënt te allen tijde voorop. Indien de zorgvraag beantwoord kan worden door het aanbod van Kommak wordt de cliënt direct geholpen. Indien de zorgvraag verder reikt dan het aanbod van Kommak, wordt de cliënt middels een warme overdracht doorverwezen aan haar ketenpartners.

Kommak is een zorginstelling, die zich specialiseert in een breed aanbod van hulpverlening voor zowel volwassen en jongere migranten en vluchtelingen. Ons zorgaanbod bestaat uit: Individuele- & groepsbegeleiding, dagactiviteiten, woongroepen en jeugdzorg. Kommak kenmerkt zich door een laagdrempelige, outreachende en vraaggerichte werkwijze, waarbij cultuur sensitieve zorg voorop staat. Kommak is gespecialiseerd in de specifieke hulpvragen van migranten en vluchtelingen.

Gastvrij & Onbevooroordeeld

Kommak ziet zorg niet als een vast gekaderd aanbod van begeleidingspunten en activiteiten. Kommak werkt vanuit systeemgerichte hulpverlening, die gebaseerd is op het leefgebied en de zorgvraag van de cliënt in de ruimste zin van het woord. Hierbij zijn onze NedaCentra juist niet ingericht als een zorginstantie, maar als een verwelkomend tweede huis. Hierdoor staat de hulpverlener naast de cliënt, in plaats van boven de cliënt, waardoor er een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie ontstaat. 

De ervaring van de cliënt in het resultaat gericht beantwoorden van de behoefte is hierbij vele malen laagdrempeliger dan bij conventionele zorginstanties die niet gespecialiseerd zijn in migranten en vluchtelingen problematiek. Het wij-denken staat hierbij centraal.

Kommak hanteert een flexibele werkwijze, waarbij het individu en zijn of haar achtergrond bepalend is voor de richting van het te formuleren zorgaanbod. Ieder mens is uniek en heeft een ander levenspad doorlopen. Onze ruime ervaring met migranten en vluchtelingen leert ons dat gekaderde zorg niet toereikend is. Hierbij heeft Kommak een toegevoegde waarde in de reguliere zorgketen, waarbij de zorgbehoefte van migranten en vluchtelingen beantwoord wordt.

Vooruitstrevend & Emanciperend

Kommak begeeft zich als organisatie op een relatief nieuw werkveld. Waar in de maatschappij de behoefte groeit richting cultuursensitief gerichte hulpverlening, volgt het zorgaanbod gestaag.

Kommak streeft ernaar de zorgbehoefte cq. de zorgvraag van de cliënt te beantwoorden met o.a. vraaggerichte- en systeemgerichte hulpverlening. Waar Kommak begonnen is met individuele begeleiding en groepsbegeleiding zijn daar al snel de dagactiviteiten bijgekomen. Kommak richt zich nu ook specifiek op jeugdzorg & 24-uurs begeleiding in woongroepen voor jongeren. Kommak evalueert altijd haar zorgaanbod en werkwijzen op basis van de zorgbehoefte van haar cliënten. Door onze kleinschalige en multidisciplinaire organisatie kunnen wij snel schakelen in een snel veranderende zorgmarkt.

Cultuur sensitieve hulpverlening is het startpunt met als doel onze cliënten zelfstandig en zelfredzaam te laten functioneren in een moderne westerse maatschappij. Waar onze cliënten uit samenlevingen komen waar de sociale cohesie hoog is, gebruiken wij dit gegeven om de toegankelijkheid van zorg te verbeteren voor onze doelgroepen. Echter is het doel te leren functioneren in een individualistische maatschappij, waar eigen regie en omgang met keuzevrijheid essentieel is voor het dagelijks functioneren.

Persoonlijk & Outreachend

Kommak hanteert een horizontale organisatie, waar een cliënt geen nummertje is die eindeloos moet wachten op een afspraak. Persoonlijk contact tussen hulpverlener en cliënt is zodanig ingericht dat cliënten te allen tijde een beroep kunnen doen op onze hulpverleners. Waarbij cliënten tijdens het volgen van de dagactiviteiten of groepsbegeleiding sessies altijd een beroep kunnen doen op een van onze beschikbare hulpverleners voor individuele hulp/zorg vraagstukken.

In tegenstelling tot traditionele zorginstanties werkt Kommak outreachend. Waar de hulpverleners huisbezoeken verrichten, meegaan naar instellingen, instanties en zorgafspraken. Echter heeft het outreachende component van de werkwijze van Kommak een cultuur sensitieve grondslag, te weten: In de wij-cultuur leg je jouw problemen niet op straat. Dat is een taboe. Je probleem wordt voorgelegd aan de meest ervaren en vaak ook oudste persoon in de familie ofwel het systeem. De rol van de “wijze” groepsleider in de familie is degene die een oplossing tracht te bewerkstelligen. Onze hulpverleners nemen deze rol op zich.

Cultuursensitief & Diversiteit

Uiteraard houden wij rekening met de etnische, culturele en religieuze achtergronden van onze cliënten en bieden wij daar praktische oplossingen voor, zoals bijvoorbeeld: Het vieren van specifieke feestdagen, de aanwezigheid van bidruimtes en heerlijk cultureel en religieus bereid eten. Echter zijn praktische invullingen waarbij rekening wordt gehouden met de etnische, culturele en religieuze achtergronden van cliënten, het minimale wat ingericht kan worden als het gaat om cultuur sensitieve hulpverlening.

Cultuur sensitieve hulpverlening reikt veel verder dan praktische invullingen en behelst het associatief-, normatief- en waarden stelsel van een cliënt, welke als startpunt gehanteerd dient te worden. Alleen zo kan daadwerkelijk resultaatgerichte hulpverlening gerealiseerd worden, die de zorgbehoefte beantwoord. Een mooi voorbeeld hiervan is het verschil tussen een Afghaan uit Kabul en een Afghaan uit Harrat. Waar de Afghaan uit Kabul generaliserend gesproken een breder wereldbeeld heeft, aangezien er culturele invloeden in de recente geschiedenis waren, zoals de aanwezigheid van de Russen. Is er bij de Afghaan uit Harrat een grotere religieuze invloed waar te nemen. Diepgang in kennis van etnische, culturele en religieuze achtergronden, zijn bijzonder bepalend in de definiëring van de zorgbehoefte cq. zorgvraag, de inrichting van zorg en de beantwoording daarvan.

Diversiteit bij Kommak kan benaderd worden vanuit het cliënt perspectief en zowel vanuit het organisatie perspectief. Kommak accepteert alle migranten en vluchtelingen, waar de zorgbehoefte aansluit bij de werkwijze van Kommak. Echter zijn autochtonen met een specifieke zorgbehoefte ook welkom.

Onze organisatie heeft maatschappelijk werkers, systeem gerichte hulpverleners, activiteiten begeleiders en budget coachen van verschillende etniciteiten die aansluiten bij onze doelgroepen.  Een multidisciplinair en meertalig medewerkersbestand is een bewuste keuze die het flexibel werken mogelijk maakt.

Activerend & Energiegevend

In een individualistische maatschappij is het voor terughoudende cliënten moeilijk verder te komen. Deze drempel werkt vaak isolerend met alle gevolgen van dien. Door de cultureel sensitieve werkwijze van Kommak worden cliënten sociaal geactiveerd. Er is toegang tot zorg die deze drempel wegneemt. Juist in de groepsactiviteiten draagt de sociale cohesie bij aan een positieve invloed op het dagelijks leven van eenieder.

In het kort: Een energiegevend proces waarbij cliënten elkaar praktische zaken aanleren, elkaar positief motiveren en ondersteunen waar nodig.

Oplossingsgericht & Bemiddelend

In de huidige zorgsector is de zorg die geleverd wordt veelal aanbodgericht. Echter leert de praktijk dat deze manier van werken niet aansluit bij onze doelgroep, te weten: Migranten en vluchtelingen.

Een standaard aanbod van zorg werkt voor deze doelgroep niet, omdat de zorg vaak niet of te laat gezocht wordt. De problematiek heeft tevens vaak een schrijdend karakter. Omdat het vaak gedurende een lang tijdsbestek niet besproken of behandeld is. Kommak werkt oplossingsgericht met een duidelijk doel voor ogen. De zorgvraag van de cliënt beantwoorden.

Wij werken tevens met “warme” overdrachten. Hierdoor hoeft de cliënt niet keer op keer de gevoelige materie op te rakelen. Wij werken voor onze cliënten, in samenwerking met onze ketenpartners, om te bemiddelen in alle facetten van het leven van de cliënt.

Meer over Kommak

 • Mission Statement

  In een aanbod gestuurde markt, waarbij de cliënt het aanbod kan accepteren of afslaan, werkt Kommak vanuit een vraaggerichte methodiek. Lees meer
 • Cliëntenraad

  Kommak wil graag op de hoogte blijven van de mening van onze cliënten. Mede daarom hebben wij een cliëntenraad ingesteld. Echter Lees meer
 • Raad van Commissarissen

  De Raad van Commissarissen toetst of het bestuur bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken oog houdt op Lees meer
 • Veel gestelde vragen

  Wat is Kommak? Kommak is een zorginstelling, die zich specialiseert in een breed aanbod van hulpverlening voor zowel volwassen en Lees meer
 • Klachtencommissie

  We streven naar hoge klanttevredenheid. Klachten worden niet snel ingediend. Toch vinden wij het als Kommak erg belangrijk om te Lees meer
 • 1
 • Heeft u zorg of hulp nodig? Stuur ons dan een email op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met uw gegevens, wij zullen daarna zo Lees meer
 • Wilt u een cliënt doorverwijzen? Stuur ons dan een email op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met uw gegevens, wij zullen daarna zo spoedig Lees meer
 • Heeft u een zorgvraag? Stuur ons dan een email op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met uw gegevens, wij zullen daarna zo spoedig mogelijk Lees meer
 • Heeft u zorg of hulp nodig? Stuur ons dan een email op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met uw gegevens, wij zullen daarna zo Lees meer
 • 1