Zoeken

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen toetst of het bestuur bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie. Dit in relatie tot de maatschappelijke functie van de organisatie en of het bestuur een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de organisatie betrokken zijn. 

 

email

Rob Ruijtenberg

Rob Ruijtenberg

Rob Ruijtenberg (1951) volgde de Sociale Akademie en studeerde sociale wetenschappen in Rotterdam

Als ambtenaar werkte hij bij verschillende gemeenten op beleidsniveau en als directeur. Op het voormalige ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur was hij organisatieadviseur en directeur Algemene Gezondheidszorg en Beroepen.

Na overstap naar het bedrijfsleven werkte hij als consultant voor Automatiseringsbedrijf Getronics en begon daarna een eigen adviesbureau, M&I/Kompas. Na verkoop van dit bedrijf is hij met pensioen en vervult diverse functies als bestuurslid en toezichthouder.

In de periode 2010-2014 was hij lid van de gemeenteraad van Nijkerk en tevens lid van de Auditcommissie.

email

Marius Keij

Marius KeijMarius Keij is sinds 2016 lid van de Raad van Commissarissen van Kommak.

Kommak  is een bijzondere organisatie en ik ben er trots op dat ik een bijdrage aan de ontwikkeling an Kommak mag leveren. Mijn achtergrond is die van de gemeentelijke overheden, waar ik zowel  ambtelijke als bestuurlijke functies bekleed heb. De gemeentelijk wereld ken ik goed. Ook vervulde ik eerder bestuursfuncties in bijvoorbeeld lokale welzijnsinstellingen. Naast deze ervaringen breng ik graag alle kennis en ervaring in van mijn huidige functie als projectleider vluchtelingen van een sociale dienst.  Onze nieuwe inwoners verdienen een eigen en zelfstandige plaats in onze samenleving. Deze kunnen ze vaak heel goed zelf verwerven. En soms hebben ze een zetje nodig. Kommak vervult daarbij een belangrijke rol met grote kennis van de cliëntengroep.

email

Wies Brinkhof

Wies Brinkhof

Mensen in beweging krijgen vanuit een gevoel van betrokkenheid en respect voor verschillen is het mooiste wat er is. Een integrale aanpak is wat mij betreft een must, we staan immers continu in relatie tot anderen, binnen de maatschappij, binnen organisaties, thuis op de werkvloer, binnen het gezin, etc.

Wies Brinkhof is sinds 2016 deel van de Raad van Commissarissen bij KOMMAK

email

Meer over Kommak

 • Mission Statement

  In een aanbod gestuurde markt, waarbij de cliënt het aanbod kan accepteren of afslaan, werkt Kommak vanuit een vraaggerichte methodiek. Lees meer
 • Cliëntenraad

  Kommak wil graag op de hoogte blijven van de mening van onze cliënten. Mede daarom hebben wij een cliëntenraad ingesteld. Echter Lees meer
 • Raad van Commissarissen

  De Raad van Commissarissen toetst of het bestuur bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken oog houdt op Lees meer
 • Veel gestelde vragen

  Wat is Kommak? Kommak is een zorginstelling, die zich specialiseert in een breed aanbod van hulpverlening voor zowel volwassen en Lees meer
 • Klachtencommissie

  We streven naar hoge klanttevredenheid. Klachten worden niet snel ingediend. Toch vinden wij het als Kommak erg belangrijk om te Lees meer
 • 1