Praktische informatie - KOMMAK
15681
page-template-default,page,page-id-15681,bridge-core-3.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-28.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Persoonsgegevens en dossiervorming

Wanneer je cliënt wordt van Kommak heeft Kommak gegevens nodig om je in ons cliëntvolgsysteem te registreren en passende begeleiding te kunnen bieden.

We vragen toestemming om gegevens te verzamelen en bij derde op te vragen. Het digitale cliëntdossier is vertrouwelijk. In de weg Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat wat instellingen wel en niet met gegevens mogen doen. Deze regels hebben wij opgenomen in ons privacy beleid. Mocht je vragen hebben over het beleid of vragen hebben over het inzien van het dossier kan je deze stellen aan je begeleider of aan info@kommak.nl.

 

Het cliëntdossier bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Aanmeldformulier inclusief toestemming voor aanmelding
 • Toestemmingsformulier informatiedeling
 • De hulpvraag
 • NAW gegevens
 • BSN
 • Rapportage van contactmomenten
 • Begeleidingsplan
 • Evaluatieverslagen
 • Beschikkingen/declaraties/facturen
werkwijze kommak
Wilt u meer weten?

Vertrouwenspersoon

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

vertrouwenspersoon

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJvertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Kommak.

 

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Kommak, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Kommak

 

Zo bereik je het AKJ

 • Bel naar 088 – 555 1000
 • Mail naar info@akj.nl
 • Chatmet een vertrouwenspersoon via de website akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Klachtenprocedure

 

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

 

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

 

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

 

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

 

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Cliëntenraad

Kommak wil graag op de hoogte blijven van de mening van onze cliënten. Mede daarom heeft Kommak een cliëntenraad die regelmatig overlegt over de begeleiding van Kommak. De cliëntenraad is een toetsend orgaan, welke de belangen van onze cliënten behartigd. De bottom-up controlefunctie die erop toeziet dat Kommak te alle tijden in het belang van de cliënt handelt. De cliëntenraad denkt mee over onderwerpen die voor onze cliënten van belang zijn. IN bepaalde gevallen dient de cliëntenraad de besluiten van Kommak goed te keuren voordat de besluiten uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast kan de cliëntenraad ongevraagd haar mening geven over zeken die voor onze cliënten van belang zijn.

 

Wanneer u wilt weten wie er in de cliëntenraad zit of een vraag stellen dan kunt u een mail sturen aan info@kommak.nl.

Verwijsindex

Er wordt vanuit Kommak gewerkt met de verwijsindex. De verwijsindex is een digitaal registratiesysteem waarin betrokken professionals kunnen aangeven dat ze in een zaak betrokken zijn. Als meerdere hulpverleners van verschillende organisaties in één gezin betrokken zijn is het belangrijk dat zij goed samenwerken om de beste hulpverlening te kunnen bieden. Alleen met toestemming wisselen de professionals inhoudelijke informatie met elkaar uit. Jouw hulpverlener legt je hier alles over uit bij de start van jouw hulptraject.

 

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld:

Kommak werkt met de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Deze Meldcode bestaat uit een stappenplan die de hulpverleners van Kommak kunnen doorlopen als zij een vermoeden hebben van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.