KOMMAK | Raad van Commissarissen
15495
page-template-default,page,page-id-15495,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen toetst of het bestuur bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie. Dit in relatie tot de maatschappelijke functie van de organisatie en of het bestuur een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de organisatie betrokken zijn.

Rob Ruijtenberg

Rob Ruijtenberg volgde de sociale academie en studeerde sociale wetenschappen in Rotterdam. Hij werkte als beleidsmedewerker en als directeur bij gemeenten en op het toenmalige ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Als ondernemer leidde hij een eigen onderneming op het gebied van informatievoorziening voornamelijk in de overheid en de zorg. Sinds 2012 is hij commissaris bij Kommak/Nedahuis. Zie ook: https://www.linkedin.com/in/rob-ruijtenberg-13122410/

Marius Keij

Onze nieuwe inwoners verdienen een eigen en zelfstandige plaats in onze samenleving. Deze kunnen ze vaak heel goed zelf verwerven. En soms hebben ze een zetje nodig. Kommak vervult daarbij een belangrijke rol met grote kennis van de cliëntengroep. Ik ben er trots op dat ik door mijn betrokkenheid bij Kommak daaraan een bijdrage mag leveren. Mijn achtergrond is die van de gemeentelijke overheid, waar ik zowel ambtelijke als bestuurlijke functies bekleed heb. Ook vervulde ik eerder bestuursfuncties in bijvoorbeeld lokale welzijnsinstellingen. Bij een gemeentelijke sociale dienst heb ik als projectleider veel ervaring opgedaan met begeleiding en inburgering van nieuwkomers.

Jacqueline Santbergen

“Inclusie, burgerschap, empowerment, emancipatie en participatie” zijn kernthema’s in mijn (professionele) handelen. Ik geniet ervan als ik mensen en organisaties in beweging zie komen en draag daar graag een steentje aan bij. En des te meer doe ik dit als het gaat om mensen die minder kansen hebben (gehad). Ik geloof in mogelijkheden, talenten en eigen verantwoordelijkheid. Met de wind in de rug wordt bergop fietsen iets gemakkelijker.

https://www.linkedin.com/in/jacqueline-santbergen-0b77046/

Drs. L. Isabel Son MBA FCIM

Ik ben een professioneel economisch opgeleide, financieel onderlegde, business strateeg. Ik heb meerdere jaren gewerkt in diverse commerciële functies, waarvan 15 jaar in het Frankrijk respectievelijk Engeland. Ik voel me nauw betrokken tot het werk- en aandachtsgebied van Kommak en wil graag met mijn ervaring als commissaris mijn bijdrage hieraan geven.