Raad van Commissarissen - KOMMAK
15495
page-template-default,page,page-id-15495,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen toetst of het bestuur bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie. Dit in relatie tot de maatschappelijke functie van de organisatie en of het bestuur een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de organisatie betrokken zijn.

Marius Keij (voorzitter)

Onze nieuwe inwoners verdienen een eigen en zelfstandige plaats in onze samenleving. Deze kunnen ze vaak heel goed zelf verwerven. En soms hebben ze een zetje nodig. Kommak vervult daarbij een belangrijke rol met grote kennis van de cliëntengroep. Ik ben er trots op dat ik door mijn betrokkenheid bij Kommak daaraan een bijdrage mag leveren. Mijn achtergrond is die van de gemeentelijke overheid, waar ik zowel ambtelijke als bestuurlijke functies bekleed heb. Ook vervulde ik eerder bestuursfuncties in bijvoorbeeld lokale welzijnsinstellingen. Bij een gemeentelijke sociale dienst heb ik als projectleider veel ervaring opgedaan met begeleiding en inburgering van nieuwkomers.

Drs. L. Isabel Son MBA FCIM

Ik ben een professioneel economisch opgeleide, financieel onderlegde, business strateeg. Ik heb meerdere jaren gewerkt in diverse commerciële functies, waarvan 15 jaar in het Frankrijk respectievelijk Engeland. Ik voel me nauw betrokken tot het werk- en aandachtsgebied van Kommak en wil graag met mijn ervaring als commissaris mijn bijdrage hieraan geven.

Jacques Happe

Als gemeenteraadslid zorg & welzijn in Amersfoort begeleidde ik in 2016 twee jonge Syrische broers. De oudste was zwaar getraumatiseerd en heb ik in contact gebracht met Kommak. In het dagelijks leven ben ik Hoofd Communicatie bij Samen Veilig Midden-Nederland. We houden ons bezig met jeugdbescherming en jeugdreclassering (SAVE) en met huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis Utrecht). Daarnaast ben ik voorzitter van Onbeperkt Amersfoort voor mensen met een beperking, coördineer ik winkelacties voor de Voedselbank Amersfoort en ben ik commissielid Studie en Individuele Noden van het K.F. Hein Fonds. Met genoegen zet ik me in voor anderen en daar past Kommak goed bij.