Raad van Commissarissen - KOMMAK
15495
page-template-default,page,page-id-15495,bridge-core-3.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-28.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen toetst of het bestuur bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie. Dit in relatie tot de maatschappelijke functie van de organisatie en of het bestuur een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de organisatie betrokken zijn.

Jacques Happe

Als gemeenteraadslid zorg & welzijn in Amersfoort begeleidde ik in 2016 twee jonge Syrische broers. De oudste was zwaar getraumatiseerd en heb ik in contact gebracht met Kommak. In het dagelijks leven ben ik Hoofd Communicatie bij Samen Veilig Midden-Nederland. We houden ons bezig met jeugdbescherming en jeugdreclassering (SAVE) en met huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis Utrecht). Daarnaast ben ik voorzitter van Onbeperkt Amersfoort voor mensen met een beperking, coördineer ik winkelacties voor de Voedselbank Amersfoort en ben ik commissielid Studie en Individuele Noden van het K.F. Hein Fonds. Met genoegen zet ik me in voor anderen en daar past Kommak goed bij.

Drs. Urschi Koetje-van der Muren (CFP)

Als expert in financiële zaken ben ik naast fiscalist en financieel planner een strategisch partner en in staat om financiële obstakels binnen een organisatie snel te herkennen en tijdig te agenderen.
Daarnaast ben ik een netwerker die plezier en efficiency combineert daar waar het gaat over samenwerken.
“Samen komen we altijd verder”
Mijn rol binnen de RvC is net als de werkwijze van Kommak vraaggericht ten aanzien van het bestuur. Vanuit mijn toezichthoudende rol weeg ik continue zorgvuldig de diverse belangen af van hen die betrokken zijn bij Kommak, zowel intern als extern.

drs. Joël Bax (MBA)

Als expert in strategie en innovatie in het Sociaal Domein ben ik voor de directie van Kommak een strategisch partner en in staat om hiaten in (strategisch) beleid, zorginkoop en kwaliteit van zorg snel te herkennen en tijdig te agenderen. Vanuit mijn rol als toezichthouder/controleur en adviseur/klankbord wil ik met mijn kennis en deskundigheid Kommak meehelpen om de organisatie naar een ‘next level’ te brengen.