Rekening en verantwoording - KOMMAK
15756
page-template-default,page,page-id-15756,bridge-core-3.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-28.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Rekening en verantwoording

Kommak legt jaarlijks verantwoording af over haar werkzaamheden en over de aan haar beschikbaar gestelde publieke gelden.

Over de geleverde zorg in 2019 heeft onze accountant een goedkeurende productieverklaring afgegeven. Deze geeft aan dat de zorg ook is geleverd en is vooral bedoeld voor de gemeenten waarvan wij cliënten in zorg hebben.. Onze jaarrekening over 2019 heeft een goedkeurende  beoordelingsverklaring. Ook is een goedkeurende verklaring afgegeven voor het voldoen aan de Wet Normering Topinkomens. De bij het ministerie ingediende jaarrekening is ook publiek in te zien. Jaarrekening en jaarverslag zijn onderstaand in PDF formaat te downloaden. Bij eventuele vragen kunt u mailen naar info@kommak.nl.

Jaarverslagen

Onderzoek naar Kommak conform artikel 5.11 Algemene Wet Bestuursrecht
De gemeente Amersfoort en de regionale GGD hebben in 2020/2021 een onderzoek gedaan naar de kwaliteit en rechtmatigheid van Kommak. Aanleiding was suggesties van derden dat Kommak niet de juiste zorg zou leveren en niet geleverde zorg zou declareren. In vol vertrouwen hebben wij volledig aan dit onderzoek meegewerkt. De conclusie van beide onderzoeken is dat, met uitzondering van een paar kleine administratieve puntjes bij de dagbesteding, Kommak haar werk goed doet en dat geen enkele onrechtmatigheid is aangetroffen. Omdat wij het normaal vinden dat je als zorginstelling, die wordt gefinancierd met publieke middelen, je volledig en transparant verantwoordt hebben wij beide onderzoeksrapporten in PDF op onze website geplaatst. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben dan kunt u contact opnemen via info@kommak.nl

Rapportage gemeente Amersfoort 2020-2021 

Rapportage WMO GGD 2020

Governancecode Zorg
Kommak onderschrijft de Governancecode zorg zoals uitgegeven door de NVTZ.