Werkwijze - KOMMAK
15676
page-template-default,page,page-id-15676,bridge-core-3.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-28.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Werkwijze

Kommak is een zorginstelling voor migranten en vluchtelingen met vestiging in Amersfoort.

Kommak is gespecialiseerd in een breed aanbod van hulpverlening voor volwassenen als jeugd. Onze meerwaarde is het cultuur sensitieve hulpverlenen, Kommak slaat bruggen tussen verschillende culturen, tussen cliënt en instanties/scholen/verwachtingen. De medewerkers van Kommak hebben een diverse achtergrond. Zij spreken de taal van de cliënt en kennen de cultuur van de cliënt. Onze medewerkers zijn goed op de hoogte van diversiteitsverschillen en van de verschillende culturen. Dit maakt dat zij gedrag kunnen verklaren en de juiste begeleiding kunnen bieden.

Kommak biedt hulpverlening via WMO en jeugdhulp. In Amersfoort bieden wij dagactiviteiten aan volwassen vluchtelingen en migranten.

Daarnaast bieden we in 70 gemeenten individuele hulpverlening via jeugdhulp en WMO.

Doelgroep

Kommak biedt (jeugd)hulpverlening aan migranten en vluchtelingen. De doelgroep van Kommak zoekt hulpverlening vaak niet of te laat op. De doelgroep kent de weg naar instanties niet, daarnaast komt er schaamte bij kijken. Binnen veel culturen is het vragen en accepteren van hulp niet gebruikelijk omdat problemen strikte privé kwesties zijn. Daarnaast kan het zijn dat de problemen door de doelgroep anders ervaren worden, niet als zorg.  De doelgroep komt vaak uit een wij-cultuur en moet overschakelen naar het leven in een ik-cultuur.  De problematiek heeft vaak een schrijnend karakter. De doelgroep is vaak getraumatiseerd, wat van invloed kan zijn op hun functioneren en van invloed kan zijn op hun gezinsleven en op het vormgeven aan hun eventuele ouderschap.

Jeugdigen uit migrantengezinnen lopen relatief vaak tegen problemen aan. Problemen in migrantengezinnen kunnen voortkomen uit de migratiegeschiedenis van het gezin die een grote invloed heeft op het gezinsleven. Denk aan het vluchten, oorlogssituaties en tijdelijke scheiding in het gezin die een traumatisch effect kunnen hebben.

Werkwijze / introductiepagins

Een standaard hulpverleningsaanbod werkt voor de doelgroep van Kommak vaak niet, omdat hulpverlening niet of te laat opgezocht wordt. Hierdoor biedt Kommak hulpverlening van wisselend karakter, passend bij de vraag van cliënt. Omdat de cliënt vaak niet zelf hup zoekt en weinig vertrouwen heeft is het noodzakelijk dat de begeleider weet waarom en op welke manier cliënt hulpverlening kan accepteren. Om de cliënt open te kunnen laten zijn is het opbouwen van vertrouwen noodzakelijk. Met respect en begrip voor de leefwereld en sociale context van de cliënt. Een ander belangrijk element van onze aanpak is de filosofie dat we bij het begeleiden van de cliënt niet vragen om de eigen identiteit af te leggen maar om een nieuw onderdeel aan de eigen identiteit toe te voegen. We ondersteunen onze cliënten bij het slaan van een brug tussen hun eigen ‘wij-cultuur’ en de Nederlandse ‘ik-cultuur’. Met behoud van de eigenheid van een cliënt.

Methodiek

De hulpverlening vanuit Kommak is cultuur sensitief. Cliënten van Kommak vinden het vaak lastig om in Nederland op te groeien. Kommak is gespecialiseerd in de specifieke hulpvraag van migranten en vluchtelingen. Kommak ziet zorg niet als vast gekaderd aanbod van begeleiding en activiteiten. De hulpverlening kan ook in 17 talen aangeboden worden, dit maakt cliënt gericht werken mogelijk.

De hulpverlening vanuit Kommak is systeemgericht. Wij richten ons bij jeugdhulp niet alleen op de jeugdige maar op het gezin.

De hulpverlening is out-reachend. Afspraken zijn vaak bij de cliënt thuis. Ook kan er meegegaan worden naar instanties of scholen om een culturele vertaalslag te maken tussen instantie en cliënt.

De hulpverlening is oplossingsgericht. Er wordt samen met de cliënt en zijn of haar netwerk doelen gesteld zodat de cliënt zelf of samen met het netwerk door kan. De eigen kracht van de cliënt is belangrijk.

Vier fasen model
  • Bij alle hulpvragen wordt er gewerkt volgens 4 fases en wordt hulp geboden op alle leefgebieden die nodig zijn.fase 1 is de intakefase. In het kennismakingsgesprek beoordelen verwijzer, cliënt en wij als aanbieder of we wat voor elkaar kunnen betekenen.fase 2 is de onderzoek en planvorming fase. Hier wordt het probleem verkend, kennis gemaakt en de hulpverleningsrelatie opgebouwd. Een vertrouwensrelatie is belangrijk om tot verandering te komen. Er wordt samen met de cliënt een hulpverleningsplan opgesteld waarin doelen en actiepunten worden vastgelegd.Fase 3 is de uitvoering,-en borgingsfase. Hier wordt het plan uitgevoerd en wanneer nodig bijgesteld. Doormiddel van het inzetten van tools en gesprekstechnieken wordt er met het gezin gewerkt aan de doelen. Er wordt gewerkt aan de vraag die er lag. Dit kan zijn het ondersteunen bij praktische zaken, het begeleiden van een omgangsregeling, het geven van opvoedondersteuning e.d. Bij alle vragen denken we mee en leren we de cliënt de vraag die er lag weer zelf uit te voeren. Wanneer de cliënt in staat is de vaardigheden zelf uit te voeren gaat de begeleider van Kommak een stap naar achteren en gaat de begeleiding over in coaching.Fase 4 is de evaluatiefase. Besproken wordt of de hulpverlening afgesloten kan worden of dat er nog begeleiding nodig is.
Levensgebieden

De hulpverlening van Kommak richt zich o.a. op de volgende leefgebieden;

  • Sociaal functioneren (hoe verloopt integratie, sociale contacten)
  • Psychisch functioneren (hoe is het welbevinden van cliënt)
  • Lichamelijk functioneren (hoe is de fysieke gezondheid en zijn de hygiëne)
  • Financiën en praktische zaken, dagbesteding (hoe verloopt opleiding, (vrijwilligers)werk, dagactiviteiten, vrije tijd)
  • Opvoeding en verzorging
  • Relatie en seksualiteit
Wilt u meer weten?